WVC afscheid van Gerard van Veen

Maandag 04 december 2017

Op Gerard’s eigen verzoek zal de gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren van de familie in de kantine van WVC plaatsvinden. Dat was immers “zijn tweede huis” waar hij bijna net zoveel tijd heeft doorgebracht als thuis in de Lijsterbesstraat. Het is ons een eer om zijn verzoek te vervullen. Dinsdagavond 5 December zal er van 19:00 – 20:30 uur in de kantine gelegenheid zijn om afscheid te nemen van een van onze meest trouwe en enthousiaste vrijwilligers, tevens ook Lid van Verdienste van onze club. Vele van onze jongens hebben hem vanaf 1988 meegemaakt als leider, trainer of scheidsrechter, daarnaast kende iedereen hem als de helft van het duo Piet en Gerard bij het hek en als klusjesman, bardienstmedewerker en wat niet meer ? Wat is er dan mooier om gezamenlijk, als club, maar ook als vrienden op deze plaats afscheid te nemen en ons respect en medeleven te betuigen aan zijn familie en naasten. Wij hopen op een grote opkomst, Gerard heeft dat verdiend!

De kantine is deze avond dus gesloten. Wij vragen een ieder om dit te respecteren en rekening te houden met de herdenking en de familie.

Bij voorbaat dank voor de medewerking.

Bestuur WVC