WVC deelnemer Convenant Terugdringen verkoop alcoholhoudende dranken aan jongeren

Zaterdag 10 maart 2018

Wat houdt deelnemen aan het convenant precies in? WVC is vanaf 1 januari deelnemer en kan tot 1 juli 2018 drie maal een controle op gebruik van alcohol door jongeren onder 18 jaar, of een bezoek van de inmiddels beruchte “mystery shoppers” (vaak 1 of 2 jongeren in gezelschap van een ouder persoon) verwachten. Voor elke keer dat WVC daarbij in de fout gaat kost dat de club Euro 115,00. Naast de verlaagde boete van Euro 345,00 kan het totaal dus nog oplopen tot maximaal Euro 690,00.
Doen we het echter 3 keer goed, dan blijft het bij de boete van Euro 345,00, nog steeds veel geld voor onze club. Laten we hier dus met zijn allen alert op zijn en blijven. Niet alleen het barpersoneel, maar ook alle aanwezigen in de kantine en op het terras vragen we ons hierbij te helpen. Dat zal niet eenvoudig zijn, maar met zijn allen kunnen we wel zo goed mogelijk op elkaar letten. Het gaat er dus niet alleen om dat er geen alcohol aan jongeren wordt verkocht, maar ook dat er bij onze club geen jongeren alcohol (evt. door anderen gekocht) gebruiken!
Andere “strafbare feiten” zijn gebruik van drank buiten het terras en op of om de velden en gebruik van drank in glas op het terras tijdens thuiswedstrijden van het eerste elftal. Na de evaluatie in de zomer zal het bestuur laten weten hoe hier verder mee om te gaan. Een van de opties is om boetes die worden veroorzaakt door eigen jeugdleden die alcoholische dranken kopen of gebruiken te verhalen op deze jeugdleden. Het bestuur zal u verder via diverse media op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Bij voorbaat dankt het bestuur iedereen voor zijn of haar inzet en hulp om eventuele nieuwe boetes te voorkomen.