Buitengewone Algemene Leden Vergadering: zaterdag of zondag voetballen?

Donderdag 28 december 2017

Datum : 12  januari
Aanvang : 20.00 uur
Plaats : Kantine WVC


1. Opening door de voorzitter.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.

3. Uitleg stemprocedure

4. Stemmen.
Leden van WVC kunnen “voor” of “tegen” het onderstaande voorstel stemmen 
Vanaf het seizoen 2018-2019 heeft WVC op zondag prestatief en recreatief seniorenvoetbal, en op zaterdag alleen nog recreatief seniorenvoetbal.

5. Rondvraag

6. Sluiting
 

Het belangrijkste agendapunt van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering op 12 januari aanstaande is de keuze voor prestatief zaterdag - of zondagvoetbal. Een gedegen onderzoek binnen de club heeft ertoe geleid dat het bestuur het volgende voorstel ter stemming brengt:

Vanaf het seizoen 2018-2019 heeft WVC op zondag prestatief en recreatief seniorenvoetbal, en op zaterdag alleen nog recreatief seniorenvoetbal.

In de statuten van onze club staat dat over dit soort zaken een mondelinge stemming moet worden gehouden. Dat betekent in dit geval dus dat er tijdens de BALV het stemmen bij hand opsteken gaat plaatsvinden, waarbij het bestuur zal vragen wie er voor het voorstel stemt. Vervolgens wordt het aantal voorstemmers geteld. Afhankelijk van dit aantal zal er vervolgens gevraagd worden wie er tegen het voorstel stemt.

Ieder aanwezig lid jonger dan 18 jaar heeft 1 stem, ieder lid van 18 jaar en ouder heeft 2 stemmen. Een lid kan een volmacht verstrekken aan een ander lid, mits deze 18 jaar of ouder is. Een gemachtigde kan echter, naast zijn eigen stem, in totaal voor niet meer dan 2 andere leden een stem uitbrengen. Een volmacht is te verkrijgen via de secretaresse van onze club, via de mail secretaris@sv-wvc.nl

De BALV start op vrijdagavond 12 januari om 20.00 uur in de kantine van WVC.