Bijzondere Algemene Ledenvergadering


Vanaf het seizoen 2018-2019 heeft WVC op zondag prestatief en recreatief seniorenvoetbal, en op zaterdag alleen nog recreatief seniorenvoetbal? Stem op 12 januari.

Datum : 12  januari
Aanvang : 20.00 uur
Plaats : Kantine WVC


Agenda

1. Opening door de voorzitter.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.

3. Uitleg stemprocedure

4. Stemmen.
Leden van WVC kunnen “voor” of “tegen” het onderstaande voorstel stemmen
Vanaf het seizoen 2018-2019 heeft WVC op zondag prestatief en recreatief seniorenvoetbal, en op zaterdag alleen nog recreatief seniorenvoetbal.

5. Rondvraag

6. Sluiting