VOG aanvragen voor vrijwilligers bij WVC weer van start!

Woensdag 24 januari 2018

 

Het proces rondom de VOG aanvragen voor vrijwilligers heeft een tijdje stil gelegen omdat er helaas niet voldoende prioriteit aan gegeven kon worden. Gelukkig heeft Martijn de Jeu zich aangeboden om bestuurslid pilaar vrijwilligers, René Koek, hierbij te gaan helpen. Martijn is zelf leider bij de JO9-2 en heeft jarenlang bij onze club gespeeld.
Enkele jaren geleden heeft het huidige bestuur van WVC het beleid vastgesteld dat de zogenaamde Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht wordt gesteld voor al onze vrijwilligers van 16 jaar en ouder die vanuit hun rol bij WVC veel met minderjarige kinderen werken. Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van iemand geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld training geven of een team leiden bij een sportvereniging. Het is belangrijk om te weten dat er geen kosten verbonden zijn aan deze VOG aanvraag.

Inmiddels hebben wij van bijna 70 vrijwilligers een VOG verklaring mogen ontvangen, maar ontbreken er ook nog een aantal. Martijn de Jeu is op dit moment in kaart aan het brengen van wie wij nog een VOG verklaring missen. Die personen zullen ergens de komende maanden een mail van Martijn en van het Ministerie van Justitie ontvangen om de VOG zelf aan te vragen. In de mail van Martijn zit een uitgebreide beschrijving per stap hoe dit in z’n werk gaat. De aanvraag neemt slechts 10 minuutjes in beslag. Het is hierbij wel van belang dat de vrijwilliger die de VOG aanvraagt zijn of haar digid-code bij de hand heeft. Onze doelstelling is om voor het begin van volgend seizoen alle ontbrekende VOG verklaringen ontvangen te hebben. Wij vragen de vrijwilligers hierbij om hun medewerking te verlenen, zodat er niet bij herhaling gevraagd hoeft te worden of de VOG al is aangevraagd. Bij voorbaat dank hiervoor.