Afmelden


Is voetbal toch niks voor jou of komt het nu even niet gelegen? Jammer! Hieronder de regels die gelden bij het opzeggen van het lidmaatschap en de contactgegevens waar je met jouw opzegging terecht kunt.

 

Regels bij het opzeggen van het lidmaatschap

  1. Opzeggen vóór 1 juli.
  2. Opzeggen na 1 juli maar voor 1 oktober en geen wedstrijd(en) gespeeld, betaal je 25% van de jaarcontributie. *)
  3. Opzeggen na 1 juli opzeggen maar voor 1 oktober en wel wedstrijd(en) gespeeld, betaal je 50% van de jaarcontributie. *)
  4. Opzeggen na 1 oktober betaal je het volledige seizoen.
  5. Opzeggen moet schriftelijk (Noordschans 5, 2377 BH te Oude Wetering) of via e-mail ledenadministratie@sv-wvc.nl
  6. In geval van een langdurige blessure kan in overleg met de penningmeester een afspraak over de contributiekosten worden gemaakt via: penningmeester@sv.wvc.nl
  7. Contributie kan ook rechtstreeks aan WVC betaald worden op rekeningnummer: NL88 RABO 0352 4044 18 ten name van WVC 8.
  8. Contributie-inning: Barend Boers en Björn Straver: penningmeester@sv-wvc.nl

*) Alleen van toepassing bij spelende leden en niet van toepassing bij leden met een half lidmaatschap.