Samenwerking met ClubCollect


Beste clubleden,

Ongetwijfeld hebben jullie ervaren dat de club volop in beweging is. Er wordt een aantal slagen gemaakt om de club professioneler te besturen. Eén van deze slagen betreft de inning van de contributie. In het verleden kostte het vaak moeite alle contributies tijdig te innen. Dat willen we graag verbeteren. Daarom zal vanaf komend jaar de inning worden uitbesteed aan ClubCollect, een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies. Voor alle duidelijkheid: ClubCollect is geen incassobureau. Dit samenwerkingsverband levert zowel de leden als WVC voordelen op. Het voordeel voor jullie is het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen voldaan kunnen worden en de mogelijkheid om gespreid te betalen (voor gespreid betalen wordt een klein bedrag in rekening gebracht).

Wat betekent dit samenwerkingsverband concreet?
ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inningen over. ClubCollect zal via SMS en e-mail contact opnemen met alle leden (zorg er daarom voor dat wij recente en juiste gegevens van jullie hebben). De betaalverzoeken worden verstuurd via SMS en e-mail. Door op een link te klikken kom je op je persoonlijke betaalpagina van ClubCollect en hier kan je jouw factuur inzien, downloaden en betalen. Hier kan je ook kiezen om je contributie in één keer te betalen of in termijnen. De betalingen verlopen via automatische incasso of via iDEAL en zijn daarom 100% veilig.

Een deel van je persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) zal hiervoor worden verstrekt aan ClubCollect en zullen alleen zichtbaar zijn voor ons als penningmeesters, voor ClubCollect en jou als clublid. Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van het lidmaatschap van WVC, meer specifiek de verwerking van betalingsgegevens voor de contributie. Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp). Jij als clublid kunt erop vertrouwen dat jouw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden. Meer informatie over de behandeling van persoonsgegevens door ClubCollect kun je vinden op: https://clubcollect.com/legal/privacy-statement.html

Wanneer je vragen hebt over bovenstaande neem dan alstublieft contact op met ons via de email: penningmeester@sv-wvc.nl. Voor meer informatie over en werkwijze van ClubCollect verwijzen wij je graag naar de website http://www.clubcollect.com

.

Björn Straver en Barend Boers, Penningmeesters WVC