• 2020 snel vergeten, op naar 2021

 • Van de voorzitter

   2020 snel vergeten, op naar 2021

  Wat een bijzonder jaar hebben we achter de rug! De hele crisis heeft een enorme impact. Zowel op het privéleven van mensen, ook dicht om ons heen, als op het reilen en zeilen van onze club. Het eerste is natuurlijk het meest ingrijpend, maar eerlijk gezegd, als voorzitter van een voetbalclub word je er ook helemaal niet vrolijk van. Sterker nog, in feite ligt de hele vereniging “op zijn gat”. 

  Ook al wordt er door de jeugd (gelukkig) nog gevoetbald…

  De kantine is dicht, de gezelligheid is eruit, er zijn geen echte wedstrijden. Alles wat voetballen of betrokken zijn bij een club zo leuk maakt, is er even niet. Dat is frustrerend. Los van de financiële gevolgen vind ik het wegvallen van de sociale functie nog het meest storend. 

  Helaas kunnen we als bestuur hier geen verandering in aanbrengen, we zijn afhankelijk van de ontwikkelingen en de besluiten van de regering. 

  Aan de andere kant is er ook positief nieuws, want de fusie-activiteiten gaan wel gewoon door. Een nieuw bestuur is “aangetreden”. Zij hebben van ons als bestuur een volmacht gekregen om besluiten te nemen, die in het kader van de fusie van belang zijn. Dit om de snelheid erin te houden en dat is hard nodig, want over een half jaar is het al zover. Het nieuwe bestuur gaat, in navolging van de FBC, optimaal gebruik maken van de diverse werkgroepen om het een en ander verder voor te bereiden. 

  Wat we als WVC nog tegoed hebben is de Algemene Leden Vergadering (ALV) die we elk jaar houden. Deze vindt normaal in november plaats. Omdat het de laatste ALV van WVC als zelfstandige club is, hebben we het liefst dat deze vergadering “fysiek” doorgaat. We wachten nu de volgende stappen van het kabinet in januari af alvorens een definitief besluit te nemen. Desnoods gaan we dan toch maar online vergaderen. 

  Ook besluiten over de contributie nemen we na de januarimaand. We hopen natuurlijk van harte dat we vanaf eind januari weer kunnen voetballen. Als dat niet zo is, dan moeten we daarnaar kijken. 

  Nog een kort bericht over het jubileumboek. In feite is het boek druk klaar, maar ook hier willen we graag een fysieke overhandiging met daarbij een groot aantal leden en betrokkenen. Besloten is dan ook de echte uitreiking uit te stellen tot na januari. 

  Als laatste het volgende:

  Helaas kunnen we dit jaar geen nieuwjaarsreceptie houden. We kunnen dus niet fysiek persoonlijke wensen overbrengen. 

  Daarom vanaf deze plek, namens het gehele bestuur, iedereen een gezond, voorspoedig en succesvol 2021! Laten we hopen dat we elkaar snel weer kunnen zien!

  En…als het allemaal weer normaal is, zijn we zeker nog in voor een groots jubileumfeest!

  Ed Muller