• BALV over onderzoek samenwerking WVC en DOSR

    Op 10 december is er een buitengewone Algemene Ledenvergadering over een eventueel onderzoek naar verdere samenwerking met DOSR. Tijdens de vergadering kunnen de leden voor of tegen het starten van dit onderzoeken stemmen.

    WVC en DOSR zijn al vele jaren buren en de laatste jaren komt het onderwerp samenwerking steeds vaker aan de orde. Er worden al gezamenlijke activiteiten georganiseerd, maar nu hebben de besturen van de clubs de behoefte om aan hun leden te vragen of een verdere samenwerking mogelijk is. Dit vooral omdat beide clubs met dezelfde uitdagingen geconfronteerd worden en dat op vele vlakken. Dat gaat van voetbalkwaliteit tot het werven van vrijwilligers.

    Een speciale commissie wil in het nieuwe jaar gaan onderzoeken welke nadelen en voordelen er bij een verdere samenwerking zijn. Dit ook met het oog op de verwachte toekomstige herindeling van het gebied waar we beiden gevestigd zijn. Alle leden zijn welkom op 10 december. Het bestuur hoopt op een grote opkomst. Bekijk de agenda.

    Stemprocedure
    Bij binnenkomst wordt gecontroleerd of u daadwerkelijk lid van onze club (lees ingeschreven staat bij de KNVB). Vervolgens wordt de groep verdeeld in onder de 18 en boven de 18. Degenen onder de 18 hebben 1 stem, degenen boven de 18 twee stemmen. De stemming wordt per hand opsteken gedaan. Het aantal stemmers voor of tegen het onderzoek bepaalt het besluit. Er kan ook via een machtiging worden gestemd. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid, dat echter in totaal niet meer dan vier stemmen kan uitbrengen. Download een machtigingsformulier.