• Belangrijk! Lees dit artikel a.u.b.!

 • Weinig animo voor vrijwilligerswerk en bestuursfuncties bij WVC-ers. 

  Wie pakt de handschoen op? 

  Na diverse oproepen blijkt de animo bij WVC-ers om zich in te zetten voor onze club, maar zeker ook straks voor de fusieclub, helaas minimaal. En dat is zorgelijk te noemen! Ondanks dat we trots zijn op de mensen die zich nog wel inzetten zien we ons vrijwilligerscorps vergrijzen en teruglopen in aantal. Er zijn meer mensen die het al 20 jaar of meer doen, dan nieuwe intreders of -sters. Dat houd je als vereniging niet vol. Een logisch gevolg is dat er minder inkomsten voor de club worden gegenereerd, er werk door betaalde krachten of bedrijven gedaan moet gaan worden, met als gevolg dat de contributies dus flink zullen gaan stijgen om dit allemaal te bekostigen. Wat voorbeelden:

  E.M.M. wil graag een bijdrage leveren aan het plan om met scholen en verenigingen het oud papier in onze gemeente op te blijven halen. Weliswaar in een constructie met Cyclus, maar het kan de club zo’n Euro 9.000,00 per seizoen opleveren als wij 2 routes van de 10 kunnen bemannen. Dat vraagt om minimaal 16 vrijwilligers of -sters die zich dan 3 keer per jaar een zaterdagmorgen of -middag zich inzetten. Tot nu toe hebben zich slechts 4 leden aangemeld en deze aanmeldingen komen allemaal vanuit DOSR! Zeer teleurstellend dat er vanuit WVC helemaal geen aanmeldingen zijn gekomen, en mede hierdoor brengen we het hele plan in gevaar, ook voor de andere verenigingen en scholen. Want dit doe je met zijn allen, of helemaal niet. Als niet alle routes kunnen worden ingevuld, dan gaat Cyclus/de gemeente het zelf doen. Als wij dus afhaken brengen we dus ook inkomsten van die verenigingen en scholen in gevaar. Meldt je (of je hele team !) aan via: vrijwilligers@sv-wvc.nl of bij ondergetekende. 

  Er is gevraagd om mensen die een bestuursfunctie willen vervullen bij de nieuwe fusieclub. Ook hiervoor is de animo bij WVC, op enkele leden van het huidige bestuur na, minimaal. Voor prominente functies als voorzitter en penningmeester hebben zich tot nu toe alleen de huidige DOSR-bestuurders kandidaat gesteld. Uiteraard twijfel ik niet aan de capaciteiten van deze mensen, maar ik had natuurlijk graag een mooie mix van DOSR- en WVC bestuurders gezien. Zeker vanuit de jongere generatie, ook voor het in stand houden van bepaalde tradities en de relaties met onze huidige groep vrijwilligers en supporters. De opzet van de nieuwe jeugdcommissie is hier een mooi voorbeeld van. 

  Natuurlijk is er straks een nieuwe vereniging, maar wel een club met hoofdzakelijk mensen uit onze dorpen die elkaar in veel gevallen goed kennen en echt wel door een deur kunnen met elkaar. Een club met ouderwets veel elftallen waar ieder op het juiste niveau mee kan doen en kan presteren. Als we de laatste zaterdagen zien hoe de jeugd al met elkaar voetbalt en omgaat is dat een genot om te zien en een teken dat die integratie sneller zal gaan dan we denken. 

  Ik doe dan ook een beroep aan iedereen om nog eens goed na te denken of en hoe je iets meer kunt betekenen voor die club dan alleen voetballen of voetbal kijken bij je kinderen. We zijn allemaal druk tegenwoordig, maar waar een wil is, is een weg. Ik spreek uit ervaring als ik zeg dat het ook heel veel genoegdoening geeft om onderdeel te zijn van de groep mensen waar de club op draait. Samen werken aan een nieuwe club met dorpsgenoten op een prachtig sportcomplex. Kom op WVC-ers, pak wat verantwoordelijkheid en wordt naast alleen lid ook onderdeel van de club. Meld je aan als vrijwilliger of toekomstig bestuurder, we kunnen echt niet zonder! 

  De praktijk wijst misschien uit dat wij mensen persoonlijk moeten benaderen voor een bestuursfunctie. Dat doen we graag, maar er moeten wel kandidaten zijn. Als u eerst meer wilt weten wat e.e.a. inhoudt dan vertellen we dat graag in een vrijblijvend persoonlijk gesprek. Daarna is de keuze aan u of u de handschoen op wilt pakken of niet. 

  Paul Hoogenboom 

  E-mail: paul.hoogenboom@holex.com

  Tel: 0653184370