• Buitengewone algemene ledenvergadering

 • Buitengewone Algemene Ledenvergadering m.b.t. voorstel fusie WVC - DOSR m.i.v. seizoen 2020-2021.

  Na een positief advies van de stuurgroep "Samenwerking WVC-DOSR" over een mogelijke fusie, wat is overgenomen door beide besturen van de clubs, is nu het woord aan de leden! Gaan WVC en DOSR fuseren of niet?

  Op maandag 2 september om 19:30 uur wordt er door WVC een BALV gehouden. Dan mogen de leden gaan stemmen over een fusie m.i.v. seizoen 2020-2021 ! Let wel ! Volgens onze statuten dient daar 2/3 van het aantal stemgerechtigden (of gemachtigde vertegenwoordigers daarvan) bij aanwezig te zijn voor een geldige stemming. Is dat niet het geval dan is het bestuur genoodzaakt binnen 4 weken een nieuwe BALV uit te schrijven, waarbij niet aan de eis van 2/3 stemgerechtigden voldaan hoeft te worden.

  Deze 2e BALV is vast ingepland op maandag 9 september om 19:30 uur. Op deze avond houdt DOSR (zij hebben andere statuten) ook de BALV.

  Noteer deze data dus alvast in je agenda, wil je meebeslissen dan is je aanwezigheid vereist.

  Zie de bijlagen voor de stemprocedure en het machtigingsformulier.

  Namens het bestuur van WVC, Ed Muller en Paul Hoogenboom

  Stemprocedure BALV