• Contributie

  Voor de inning van de contributie zijn wij een samenwerkingsverband aangegaan met ClubCollect. ClubCollect zal namens WVC naar ieder lid een e-mail, SMS of brief verzenden met het verzoek de contributie te voldoen. Dit bericht zal eind september/begin oktober aan je toegestuurd worden. In deze berichten is een link opgenomen. Via deze link kan je de betaling per automatische incasso of via iDEAL voldoen. Hierbij kan je aangeven deze betaling in één keer te voldoen of in termijnen (voor gespreid betalen wordt een klein bedrag in rekening gebracht). Voor de aangegeven vervaldatum dient de betaling te worden voldaan. Indien je hebt gekozen voor betaling in termijnen dan krijg je voor elke vervaldatum een herinnering per e-mail, SMS of brief.

  Indien de club nog niet beschikt over je (juiste) telefoonnummer en/of e-mailadres dan zal je medio augustus een brief ontvangen met een inlogcode voor een beveiligde webpagina waar je deze gegevens kan invullen. Je kunt de juiste gegevens uiteraard ook persoonlijk doorgeven aan de penningmeester (email: penningmeester@sv-wvc.nl) of de ledenadministratie (email: ledenadministratie@sv-wvc.nl) of via www.clubcollect.com/goede-start.

  Contributie
  Tijdens de ALV van 24 november 2018 is de contributie 2018/2019 als volgt vastgesteld:

  Categorie oud Categorie nieuw Geboortejaar Contributie
  G-voetbal   nvt € 75,-
  Mini JO6
  JO7
  2013
  2012
  € 50,-
  € 50,-
  F-pupillen JO8
  JO9
  2011
  2010
  € 85,-
  € 85,-
  E-pupillen JO10
  JO11
  2009
  2008
  € 100,-
  € 100,-
  D-pupillen JO12
  JO13/MO13
  2007
  2006
  € 110
  € 110,-
  C-junioren JO14
  JO15
  2005
  2004
  € 125,-
  € 125,-
  B-junioren JO16
  JO17/MO17
  2003
  2002
  € 140,-
  € 140,-
  A-junioren JO18
  JO19/MO19
  2001
  2000
  € 165,-
  € 165,-
  Senioren Sen vanaf 1999 € 195,-
         
  Veteranen     € 65,-
  Veterinnen     € 65,-
  Half lidmaatschap     € 100,-
  Donateurschap     € 20,-
  Vrienden van WVC     € 50,-


  Wanneer er gekozen wordt voor betaling in termijnen, worden de volgende administratiekosten in rekening gebracht door ClubCollect:

  • Totale contributie onder € 150 is € 1 (incl. btw) per termijn;
  • Totale contributie is € 150 of hoger is € 2 (incl. btw) per termijn

  Ziektekostenverzekeraar

  Bij ziektekostenverzekeraar Zorg en Zekerheid kunnen ouders met een gezinnenpolis € 50 per kind terugkrijgen op de rekening van de contributie van de sportvereniging van het kind. De nota die je digitaal ontvangt kan je indienen bij deze ziektekostenverzekeraar. Wij willen er wel op wijzen dat indien de polis bij de verzekeraar om deze reden omgezet wordt naar een gezinnenpolis er mogelijk extra premie is verschuldigd, wij raden aan om dit goed te bekijken.

  Eventueel kun je een kopie van de contributienota opvragen bij de penningmeester (penningmeester@sv-wvc.nl).

  Mochten nog andere verkeringsmaatschappijen een soortgelijke regeling hebben, dan horen wij dat graag zodat wij een aanvulling kunnen maken op de website.

  Jeugdsportfonds Kaag en Braassem

  Het Jeugdsportfonds maakt sporten mogelijk voor kinderen van 4 tot 18 jaar die afkomstig zijn uit financieel minder draagkrachtige gezinnen (in een uitkeringssituatie, schuldsanering of met een inkomen onder de 120% van het sociaal minimum). Het bedrag dat wordt vergoed bedraagt maximaal € 225 per kind per jaar. Dit bedrag wordt direct afgerekend met de sportvereniging en de winkeliers (voor sportbenodigdheden). Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen, dit gebeurt door intermediairs in Kaag en Braassem. Een intermediair is professioneel betrokken bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan de leerkracht, jeugdhulpverlener en huisarts. Ouders kunnen contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin Kaag en Braassem via telefoonnummer 088-254 23 84, zij brengen hen vervolgens in contact met een intermediair. Meer informatie vindt je op de website van de gemeente en het Jeugdsportfonds.

 • Afmelden

  Regels bij het opzeggen van het lidmaatschap

  1. Opzeggen vóór 1 juli.
  2. Opzeggen na 1 juli maar voor 1 oktober en geen wedstrijd(en) gespeeld, betaal je 25% van de jaarcontributie. *)
  3. Opzeggen na 1 juli opzeggen maar voor 1 oktober en wel wedstrijd(en) gespeeld, betaal je 50% van de jaarcontributie. *)
  4. Opzeggen na 1 oktober betaal je het volledige seizoen.
  5. Opzeggen moet schriftelijk (Noordschans 5, 2377 BH te Oude Wetering) of via e-mail ledenadministratie@sv-wvc.nl
  6. In geval van een langdurige blessure kan in overleg met de penningmeester een afspraak over de contributiekosten worden gemaakt via: penningmeester@sv.wvc.nl
  7. Contributie kan ook rechtstreeks aan WVC betaald worden op rekeningnummer: NL88 RABO 0352 4044 18 ten name van WVC.
  8. Contributie-inning: Barend Boers en Björn Straver: penningmeester@sv-wvc.nl

  *) Alleen van toepassing bij spelende leden en niet van toepassing bij leden met een half lidmaatschap.