• Kom aanstaande maandag naar de BALV!

  • Let op, 2/3 van de stemgerechtigde leden moeten aanwezig zijn om een geldig besluit te nemen!

    De buitengewone algemene leden vergadering over de eventuele fusie met DOSR per seizoen 2020-2021 vindt aanstaande maandag 2 september om 19:30 uur plaats in onze kantine. In de statuten staat dat voor zo’n besluit 2/3 van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig moet zijn bij zo'n vergadering. Als dat niet het geval is, moet er binnen 2 weken een nieuwe vergadering uitgeschreven worden, waarbij het dan niet meer belangrijk is hoeveel leden er zijn, maar van de aanwezige stemgerechtigden moet dan wel weer 2/3 voor stemmen om de fusie door te laten gaan.

    Aangezien er zo’n 700 stemgerechtigden zijn zouden er aanstaande maandag dus ruim 460 leden aanwezig moeten zijn voor een geldige stemprocedure. Als dit niet geval is zal er wel formeel een vergadering gehouden worden, waarbij leden natuurlijk nog wel via de rondvraag hun eventuele vragen aan het bestuur kunnen stellen. Wordt het benodigde aantal niet gehaald wordt de nieuwe vergadering uitgeschreven voor Maandag 9 september, 19:30 uur. Uiteraard is die dag dan belangrijk voor iedereen die zijn stem wil laten gelden en gaan we voor die datum uit van een grote opkomst, 2/3 van de stemgerechtigde leden moeten aanwezig zijn om een geldig besluit te nemen!