• Mededelingen vanuit de ALV

 • Afgelopen vrijdag 22 november werd de Algemene ledenvergadering gehouden. Slechts weinig leden en betrokkenen toonden hun interesse in het reilen en zeilen van de club. Om toch iedereen op de hoogte te houden hierbij een aantal vermeldenswaardige zaken uit de vergadering.

  • Voorzitter Ed Muller zal zich per direct als lid van de zojuist aangetreden Fusie Begeleidings Commssie ( FBC ) vooral met de fusieperikelen gaan bezighouden. Namens WVC doet hij dat samen met Simone van Klink. Namens DOSR zijn dat Pim van der Meer en Thomas Zwetsloot. Dit betekent dat Ed per direct is ontheven van een groot deel van zijn voorzitterstaken en dat mede voorzitter Paul Hoogenboom het komende jaar de taak van voorzitter zal vervullen. Ed zal o.a. de communicatie over de fusie verzorgen richting WVC en haar leden en betrokkenen.
  • Tino Snaterse was deze vergadering aftredend als vertegenwoordiger van de pilaar voetbal. Tino blijft echter wel verantwoordelijk voor het technisch beleid en heeft aangegeven ook bij de nieuwe club onderdeel van de TC te willen uitmaken.
  • Als nieuwe secretaresses, na het afscheid van Linda Huigsloot en Angela Gies Broesterhuizen, werden Kelly van der Tang en Isabelle van Hofwegen ( beide speelsters van Vrouwen 1 ) bereid gevonden. Zij zijn inmiddels al enige tijd actief en ingewerkt door hun voorgangsters.
  • I.v.m. de gestegen inkoopprijzen ( o.a. BTW van 6 naar 9 procent ), maar ook vergelijkend met andere verenigingen, zijn we genoodzaakt om per direct ( 30-11-2019 ) de prijzen van een aantal consumpties met Euro 0,25 te verhogen. Binnenkort leest u daarover meer op de website. 
  • Vooruitlopend op de ontwikkelingen in onze gemeente m.b.t. het beleid eigendom en onderhoud sportaccommodaties zullen de contributies in het seizoen 2020-2021 ook wat worden verhoogd. Het zal gaan om Euro 10,00 per seizoen voor senioren, terwijl de verhogingen voor de jeugd tussen Euro 2,50 en 5,00 zullen liggen. Meer info volgt t.z.t. ook op de website. Voor dit al lopende seizoen zijn de contributies niet aangepast. 

  Het is het bestuur er alles aangelegen om de fusie met DOSR op basis van gelijkheid te laten gebeuren. Op een aantal zaken zal dat neerkomen op onderhandelen, geven en nemen voor beide partijen. Daar zullen ook emoties, historie, ego etc. bij komen kijken, en misschien pittige discussies. Zolang dit echter op een respectvolle en verstandige manier gebeurd, zijn we er van overtuigd dat dit goed gaat komen, al zijn we ons er ook van bewust dat niet iedereen 100% tevreden gesteld zal kunnen worden. Dat zal echter aan beide kanten het geval zijn.

  Wij vragen dan ook om begrip en steun waar mogelijk om zo ook zelf gemotiveerd en zo goed mogelijk deze klus te klaren met elkaar.

  Namens uw bestuur, Paul Hoogenboom