• Nog geen stemming over fusie met DOSR per seizoen 2020-2021

  • Er waren maandagavond 2 September te weinig stemgerechtigde leden aanwezig om het benodigde aantal voor een geldige stemming te halen. Waarschijnlijk hadden velen dit al voorzien en zullen zij bij de nu uitgeschreven BALV voor maandag 9 September om 19:30 uur wel hun stem laten gelden.

    Het bestuur roept hierbij nogmaals iedere stemgerechtigde op om te komen stemmen. Laat je stem niet verloren gaan bij dit belangrijke besluit voor beide verenigingen. Deze week zal via de bekende media nogmaals een oproep en aankondiging worden gedaan, waarbij ook de nieuwe stemprocedure zal worden toegelicht. 

    Zie de bijlage voor het machtigingsformulier.