• Nog veel onduidelijk over de rest van het seizoen

 • In deze tijd waarin sport eigenlijk helemaal niet belangrijk is maar vooral de veiligheid en gezondheid van u allemaal, hier toch even een update vanuit het bestuur. 

  De persconferentie van maandag 23 maart jl. zorgt tot nu toe voor wat onduidelijkheid. Wat valt er nu wel, en wat valt er niet binnen de regeling tot 1 juni. Vooralsnog rekent de KNVB zich misschien een beetje rijk door te veronderstellen dat er een kans bestaat dat er na 6 april a.s. weer gevoetbald kan gaan worden. Als voetbalvereniging zou dat als verheugend nieuws moeten klinken, maar is die datum nu echt realistisch gezien wat er nu aan de hand is? Dat lijkt mij niet eerlijk gezegd, zeker als we praten over maximale veiligheid en het belang van ieders gezondheid. Ook ik spreek liever nog niet uit dat het huidige voetbalseizoen al als ten einde beschouwd moet worden, maar ik denk dat we er wel rekening mee moeten houden. Alles wat straks voor 1 juni bij onze club kan en mag gebeuren moeten we strak als meevallers beschouwen. 

  Voor nu wil ik u laten weten dat wij u uiteraard op de hoogte houden van alle ontwikkelingen en opties de komende maanden. Binnenkort zullen we ook een nieuwe WVC-Update uitbrengen met veel meer informatie, al is dat niet eenvoudig in een tijd waarin dingen per uur kunnen veranderen. We laten nog geen evenementen afgelasten, we bekijken alles met onze commissies en vrijwilligers en trachten de meest verstandige en verantwoorde besluiten te nemen. “Het is maar voetbal…” 

  Nog even ter verduidelijking: ons sportcomplex is gesloten voor alle activiteiten! Het is dus ook niet de bedoeling dat er over hekken wordt geklommen om toch gezellig met een groepje te gaan voetballen, dat is zelfs verboden. De kans dat hierbij steeds de vereiste afstand van 1,5 meter wordt gehouden lijkt ons uitgesloten, dus niet doen op onze velden! 

  Volg de adviezen en voorschriften van de overheid en het RIVM alstublieft op! Het is in ons aller belang, en hoe beter we ons er aan houden, des te eerder trappen we weer tegen een bal bij WVC. 

  Ik wens iedereen veel sterkte en verstand toe de komende tijd en hoop iedereen weer snel te begroeten bij onze club. Zijn er vragen, stel ze ons gerust.  

  Namens het bestuur, 

  Paul Hoogenboom