• Sponsors

    Zoals elke voetbalvereniging kan ook WVC niet zonder financiële en/of materiële steun van haar sponsors. Dankzij hun bijdrage is onze club in de gelegenheid datgene extra te doen voor onze leden, waar wij onze goede naam op gebieden als jeugdbegeleiding, alternatieve activiteiten en evenementen, mee hebben verworven.

    Uiteraard zijn er veel verschillende manieren om WVC financieel of materieel te steunen. Bekijk onze sponsorpakketten.

    Heeft u interesse om sponsor van WVC te worden? Of bent u al sponsor en heeft u vragen? Neem dan contact op met Dennis van Tol, telefoonnummer 06 533 68 860 of via mail sponsor@sv-wvc.nl.