• Stemweekend 25 t/m 27 september!

 • Aan: De leden én vrijwilligers van WVC en DOSR

  De aanloop
  Op 16 maart dit jaar werden de stembussen definitief gesloten en waren alle inzendingen m.b.t. het nieuwe tenue, logo en verenigingsnaam binnen. In zijn totaliteit ontvingen we hierbij 186 ontwerpen voor tenues, 115 ontwerpen voor een logo en 156 potentiële namen. Een prachtig aantal wat ons betreft en het bewijst eens temeer dat de fusie leeft onder de leden van beide verenigingen!

  Vervolgens zijn er een tenue/logo-jury en een namenjury samengesteld om dit aantal terug te brengen tot een kleine selectie waarop uiteindelijk gestemd kan worden. Deze jury’s  waren qua leden evenredig over beide verenigingen samengesteld en er is getracht een zo breed mogelijke afspiegeling van de verenigingen in plaats te laten nemen. Op woensdag 10 juni kwamen deze commissies bij elkaar en brachten de aantallen terug tot het volgende:

  - 4 namen
  - 3 tenues

  en tot slot:

   - 4 logo’s, die afhankelijk van de naam en tenuekeuze verder uit zullen worden gewerkt en op een nog nader te bepalen datum in stemming worden gebracht.

  De tenues en de verenigingsnamen zullen de komende weken tot de stemming zichtbaar in de beide kantines hangen. 

  De stemprocedure

  • Locatie: DOSR-kantine
  • Neem een identiteitsbewijs mee om te kunnen stemmen (voor personen van 14 jaar en ouder). Onder de 14 jaar mag je ook je ouders meenemen om te stemmen.
  • De ledenlijsten en vrijwilligerslijsten liggen op de stemlocatie klaar, de mensen die de stemprocedure begeleiden zullen je naam hierop aftekenen.
  • Het stemformulier ontvang je ter plekke.
  • Vul het stembiljet duidelijk en correct in: 1x hokje aankruisen voor het tenue en 1 hokje aankruisen voor de naam. Als dit niet het geval is wordt het stembiljet ongeldig verklaard. 
  • Elk lid of vrijwilliger heeft 1 stem.
  • Een lid kan door maximaal 2 andere personen worden gemachtigd om voor hen te stemmen, dit kan door middel van een machtigingsformulier dat op de websites van beide verenigingen staat.
  • We hebben de leden- en vrijwilligersbestanden van beide verenigingen opgevraagd om onze stemlijsten compleet te maken. Als je twijfelt of je hierop staat neem dan vóór woensdag 23 september contact op met: 

  DOSR: vrijwilligerscommissie@dosr.nl
  WVC: vrijwilligers@sv-wvc.nl

  Het stemweekend
  Helaas is het door het coronavirus niet mogelijk om een groot feest te organiseren op 1 bepaalde stemdatum. Het uitgangspunt voor de huidige opzet van de stemming is dat iedereen op een veilige en verantwoorde manier moet kunnen stemmen. Daarom is ervoor gekozen om het stemmoment te spreiden over verschillende dagen en in verschillende groepen. De stemlocatie zal de kantine van DOSR zijn. Het stemweekend zal zoals onderstaand verlopen:

  Datum Tijden Wie?
  Vrijdag 25 september 2020 19.00– 21.00 Senioren + vrijwilligers
  Zaterdag 26 september 2020 8.00 – 17.00 Jeugdleden + Senioren zaterdag
  Zondag 27 september 2020 9.00 – 12.00 Senioren + vrijwilligers


  Na afloop van de thuiswedstrijd van WVC zondag heren 1 op 27 september zal de uitslag bekend worden gemaakt. Deze zal voor de thuisblijvers ook live uit worden gezonden.

  Wij hopen uiteraard dat er ook in grote getale gestemd gaat worden!

   

  Sportieve groet,


  FBC (FusieBegleidingsCommisie) en werkgroep Cultuur