• Technisch hart EMM’21 trapt af voor seizoen 2021-2022

 • Het technisch hart van E.M.M.’21  heeft de afgelopen periode veel tijd en energie gestoken in het uitbouwen en verder verbeteren van het technisch beleid. Op zaterdag 22 mei gaven Job Cozijn en Ron Langhout namens het technisch hart van E.M.M.’21 een presentatie voor de hoofdtrainers en coördinatoren van de meisjes en jongens jeugd ter voorbereiding op het komend seizoen.

  Job startte de bijeenkomst met een toelichting over de veranderingen in de organisatiestructuur van E.M.M.’21. Hij belichtte onder andere het werken in koppels van coördinatoren en hoofdtrainers per leeftijdscategorie. Het technische hart is erg tevreden met hun nieuwe structuur en ook zeer content met de coördinatoren en hoofdtrainers voor komend seizoen.

  Ron ging hierna in op een aantal voetbaltechnische aspecten. Volgend seizoen gaat E.M.M.’21 aan de slag met voetbalprincipes. Voetbalprincipes zijn tactische richtlijnen die nagenoeg altijd gelden. Deze principes zijn natuurlijk niet nieuw, maar de aandacht daarvoor is de laatste jaren wel sterk toegenomen.

  Naast de voetbalprincipes krijgt techniektraining, zeker bij de onderbouw, een belangrijke rol in de opleiding.

  Met de nieuwe organisatiestructuur en de genoemde aandachtspunten  hoopt het technisch hart dat de kwaliteit van de trainingen en spelplezier voor alle jeugdleden zal verbeteren.

  Zulke bijeenkomsten willen wij komend seizoen diverse malen terug laten keren voor ook een breder publiek, onder andere ook de andere trainers en leiders willen wij een avond mee gaan nemen in onze visie over het voetbal.