• UITNODIGING Algemene Ledenvergadering

 • Beste leden van WVC,

  Jullie hebben er even op moeten wachten maar op vrijdag 19 februari 2021 om 20.00 uur is de Algemene Ledenvergadering van het seizoen 2020/2021. We hadden gehoopt dat we deze fysiek konden houden, maar helaas is dit niet het geval. Wel zal in deze ledenvergadering het prachtige jubileumboek uitgereikt worden naar aanleiding van het 75-jarig bestaan!

  Hieronder alvast de agenda voor de vergadering. Omdat de vergadering online is, zullen we stukken zoals de jaarrekening et cetera tonen in de vergadering. Deze zullen niet voorafgaand aan de vergadering toegestuurd worden. Wel zijn de notulen van afgelopen seizoen natuurlijk op te vragen bij de secretaris. 

  Wilt u aanwezig zijn bij de ledenvergadering? Meld u dan aan via de email bij de secretaris met emailadres secretaris@sv-wvc.nl met uw naam en emailadres waarmee u de vergadering via Teams bij wilt wonen. 

  Vriendelijke groet, 

  Het bestuur van WVC

  ———

  Uitnodiging Algemene Ledenvergadering         

  Het bestuur nodigt alle leden van WVC uit voor de Algemene Ledenvergadering

  Datum: Vrijdag 19 februari 2021
  Aanvang: 20.00 uur
  Plaats: Online vergadering via Teams

  A G E N D A

  1. Opening door de voorzitter


  2. Ingekomen stukken en mededelingen

  3. Verslag vorige algemene ledenvergadering d.d. 22-11-2019.
  Het verslag zal in de vergadering getoond worden. Leden kunnen vooraf een exemplaar van het verslag opvragen bij de secretaris: secretaris@sv-wvc.nl

  4. Financieel verslag penningmeester.
  Exemplaren van het financieel verslag worden ter vergadering getoond op het beeldscherm. Naar aanleiding hiervan kunnen vragen worden gesteld.

  Verslag van de kascommissie.
De kascommissie bestaat uit Herman Gortzak, Ron Hoogenboom en Willem Cozijn

  5. Update ontwikkelingen fusie

  6. Bestuursmededelingen

  7. Rondvraag

  8. Sluiting