• Update fusie

 • De fusie begeleiding commissie (FBC) is tot nu toe driemaal bij elkaar geweest. In deze commissie is DOSR vertegenwoordigd door Pim van der Meer en Thomas Zwetsloot (die later aanschuift in verband met een buitenland reis) en WVC door Simone van Klink en Ed Muller. Voorzitter is Herbert Bloem. Secretaressen zijn Nicoline van de Boogaard (DOSR) en Isabelle van Hofwegen (WVC). 

   

  Werkgroepen worden weer actief

  In het overleg wordt aan de hand van een vaste agenda het fusieproces beetgepakt. De agendapunten corresponderen in feite met de onderwerpen die door de werkgroepen in het verleden zijn onderzocht: Financiën, communicatie, accommodatie, voetbal, verenigingscultuur en vrijwilligers. De bedoeling is dat de werkgroepen in de komende periode opnieuw aan de slag gaan met hun onderwerp, alleen met dan als doel de fusie daadwerkelijk tot stand te brengen.

  Inmiddels is wel besloten om voor het onderwerp sponsoring ook een werkgroep in het leven te roepen, zodat er 7 werkgroepen ontstaan. Op 8 januari aanstaande is er een kick-off voor de werkgroepen, daar begint het echte werk!

  Wel zijn er al door de besturen, met advies vanuit de FBC en de KNVB, een aantal besluiten genomen:

   

  Nieuwe naam, nieuwe clubkleuren en nieuwe tenue

  Als het om de nieuwe naam, de nieuwe clubkleuren en het nieuwe tenue gaat, is besloten dat we daar de leden volop bij willen betrekken. In de loop van 2020 worden alle leden en betrokkenen uitgenodigd om ideeën hieromtrent in te zenden. Denk dus alvast na over een passende naam en dito kleuren en tenue. Op een gegeven moment komt er een oproep om deze in te leveren, maar vooraf al iets bedenken kan natuurlijk geen kwaad!

   

  Praktische fusie

  In de keuze tussen een juridische fusie (oprichten geheel nieuwe vereniging) of praktische fusie (de ene club wordt ingebracht in het Kamer van Koophandel nummer van de andere club) is gekozen voor een praktische fusie. Belangrijk argument daarvoor is dat een juridische fusie veel meer werk en kosten met zich meebrengt. 

  Omdat beide clubs graag hun aanstaande jubileum willen vieren (WVC bestaat in 2020 75 jaar en DOSR in 2027 100 jaar) gaat WVC vanaf het seizoen 2021 – 2022 onder het KvK nummer van DOSR vallen. Zo kunnen we twee jubilea in 7 jaar vieren. Alle contracten binnen de “nieuwe” club blijven zo eveneens gehandhaafd, wat veel tijd en geld scheelt. 

   

  Jongens jeugd samen vanaf komend seizoen

  Voor wat betreft de tijdslijn, is besloten dat komende seizoen (2020 – 2021), de jongens jeugd samengevoegd wordt. Dat vergt nogal een organisatie, maar de technische commissies zijn hier volop mee bezig. De komende weken zal meer en meer duidelijk worden, volg de update voor meer nieuws. Vanaf het seizoen 2021 – 2022 zijn alle teams samengevoegd en fungeren we als één vereniging. 

   

  15 april informatieavond voor alle leden

  Op woensdag 15 april om 20.00 uur in de avond vindt er informatiebijeenkomst plaats over de voortgang in het fusieproces. Alle leden van en betrokkenen bij beide clubs zijn welkom. Zet de datum en tijd alvast in uw agenda!