• Vertrouwenspersoon

  Als vereniging zetten wij ons samen met al onze vrijwilligers in voor WVC. Een groot aantal mensen komt daarbij regelmatig in contact met kinderen. Wellicht is het wel eens gebeurd dat u zich zorgen maakte over de thuissituatie van iemand. Wellicht had u twijfels of er sprake zou kunnen zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling. Mensen die een probleem hebben of in een lastige situatie zitten, vinden het vaak moeilijk om hulp te vragen. Vaak weten mensen niet zo goed wat ze moeten doen met hun vermoedens. In zo’n geval is het fijn als u met uw zorgen bij iemand terecht kan.
  De aandachtfunctionaris van De Driemaster, Floor van de Berg (zie foto), is deze rol met ingang van 1 januari 2017 ook bij WVC gaan vervullen. Mogelijk is Floor van de Berg een bekende voor u. Ze werkt al 2,5 jaar als coördinator bij het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) in Kaag en Braassem. Daarnaast geeft zij de training "in veilige handen", over seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen verenigen.

  Aandachtfunctionaris
  Een aandachtfunctionaris luistert naar de zorgen van de vrijwilliger en bespreekt eventueel te nemen stappen. Ook kan de aandachtfunctionaris waar nodig doorverwijzen naar de juiste instantie.

  Vertrouwenspersoon
  Naast haar rol als aandachtfunctionaris, is Floor van de Berg ook vertrouwenspersoon voor WVC. Wanneer een vrijwilliger of jeugdspeel(st)er zelf een probleem heeft of in een vervelende situatie zit, kan hij of zij contact opnemen met Floor om zijn/haar zorgen te bespreken.

  Hoe gaat het in zijn werk?
  Iedere vrijwilliger van WVC kan contact opnemen met Floor om zijn of haar zorgen te bespreken. Alles wat wordt besproken is vertrouwelijk.

  In Veilige Handen
  In Veilige Handen is een training gericht op bestuur en vrijwilligers van verenigingen die werken met minderjarigen. In de training wordt ingegaan op het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bij aanvang van het seizoen 2017/2018 zal deze training door Floor bij WVC worden gegeven.

  Wilt u contact opnemen met Floor van de Berg? Dit kan via telefoon: 06 52415477 of email: f.vandenberg@kwadraad.nl.