• Vragenlijst voor leden over samenwerking WVC en DOSR

 • Update samenwerking maart 2019: beide clubs lijken meer op elkaar dan gedacht.

  Op woensdagavond 13 maart was de 2e bijeenkomst van de stuurgroep en de werkgroepen. Ze presenteerden hun 'SWOT' (sterke punten, zwakke punten, kansen, bedreigingen) en bevindingen tot nu toe. Het was mooi om te zien met hoeveel enthousiasme, deskundigheid en voortvarendheid de groepen dit aangepakt hadden. Het werd dan ook een zeer interessante avond. Zo werden we meegenomen in de ontstaanswijze van beide clubgebouwen en de goede financiële gezondheid van beide verenigingen. Verder bleek dat op voetbaltechnisch vlak de organisatiestructuur van DOSR meer gelaagd is dan die van WVC, die vrij vlak is. Ook bleken beide clubs op sommige punten meer op elkaar te lijken dan vooraf gedacht.

  De eerste inventarisatie is door deze gemotiveerde club mensen al heel grondig gedaan. De volgende stap is om dieper op de materie in te gaan. Hierbij willen de twee werkgroepen verenigingscultuur en communicatie & PR de leden betrekken. Dat is voor deze werkgroepen essentieel om aan hun informatie voor het verdere onderzoek te komen. Ze hebben hiervoor samen een vragenlijst gemaakt.

  Alle leden en betrokkenen zullen komende week de link naar de vragenlijst in hun mailbox ontvangen. Het invullen neemt slechts een paar minuten in beslag. We willen iedereen vragen de vragenlijst op korte termijn in te vullen, zodat de werkgroepen weer verder kunnen met hun onderzoek. Zij doen dit voor ons allemaal! Alvast bedankt voor jullie medewerking en tot de volgende update!

  Stuurgroep samenwerking
  Don, Tino, Jaap, Mathe, Richard en Simone