• Vrienden en donateurs

  Vrienden van WVC
  Een doelstelling van de 'Vrienden van WVC' is het verkrijgen van financiële steun voor het realiseren van projecten waarvoor binnen de jaarlijkse begroting weinig of geen ruimte is. Welk doel dat is, wordt ieder jaar tijdens de ledenvergadering in november bekend gemaakt.

  Doelen die in het verleden zijn gerealiseerd:
  - realisatie van tassenrekken en een speeltuintje
  - aanschaf oefendoelen en andere trainingsmaterialen

  Voor een bijdrage van € 50,- krijgt u:

  • Een naamsvermelding op het 'Vrienden van WVC' bord in de kantine
  • Een uitnodiging voor de familiedag (gratis barbecue en 4 consumptiebonnen)
  • Een KNVB-lidnummer (dus ook stemrecht). Wilt u hiervan gebruik maken, dan hebben wij naast uw naam en adres ook uw geboortedatum nodig.
  • 3 keer per jaar clubblad van WVC
  • Gratis toegang tot alle wedstrijden van de heren en dames 1 ( za + zo )
  • Maandelijkse digitale WVC nieuwsbrief. Geeft u ons uw e-mailadres door.
  • 1 autovaantje van WVC. Dit kan volgend jaar een ander WVC-gadget zijn.
  • 1 vriendenpas. Met een vriendenpas kunt u korting krijgen bij toekomstige evenementen of WVC-aanbiedingen (paraplu’s, kleding, etc).

  Donateurs
  Voor een bijdrage van € 20,- krijgt u:

  • 3 keer per jaar clubblad van WVC.
  • Gratis toegang tot alle wedstrijden van de heren en dames 1 ( za + zo )
  • Maandelijkse digitale WVC nieuwsbrief. Geeft u ons uw e-mailadres door.
  • 1 autovaantje van WVC. Dit kan volgend jaar een ander WVC-gadget zijn.
  • 1 donateurspas. Met een donateurspas kunt u korting krijgen bij toekomstige evenementen of WVC-aanbiedingen (paraplu’s, kleding, etc).

  Contact
  Vriend of donateur worden? Of heeft u nog vragen? Laat het ons weten via sponsor@sv-wvc.nl of benader dan gerust de PR-commissie of één van de leden van het bestuur.

  Overmaken
  U kunt de bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL88RABO 0352 4044 18 t.n.v. WVC en onder vermelding van VRIEND WVC 2019.